Werkwijze

Nadat er door u of door de uitvaartverzorger contact met mij is gelegd zal ik met u een afspraak maken om bij u  langs te komen voor een gesprek. Dat kan bij u thuis, maar eventueel ook op “neutraal” terrein. Vaak zullen deze gesprekken plaatsvinden met familieleden, maar de aanwezigheid van vrienden of collega’s kan soms ook erg verrijkend zijn voor de toespraak. Uiteraard beslist u daar zelf over.

Tijdens het gesprek kunt u aangeven wat u van de toespraak verwacht. Misschien wilt u zelf ook een bijdrage leveren met eigen tekst of een gedicht. Dat kan, ik ben namelijk van mening dat zelfs de beste spreker een naaste niet kan evenaren.

Vaak blijkt er spontaan een intiem gesprek te ontstaan over de overledene, maar gebeurt dat niet dan zal ik u doormiddel van vragen op weg helpen. Gemiddeld moet u er toch vanuit gaan dat het gesprek zo’n twee uur in beslag zal nemen.

Uiteindelijk aan mij de taak uw woorden samen te vatten in een toespraak waarin uw dierbare nog één keer weer “tot leven” komt.  Eerlijkheid speelt daarbij in mijn ogen een belangrijke rol. Van de doden niets dan goeds is mij niet op het lijf geschreven, maar tegelijkertijd ben ik ook niet van mening dat het laatste woord een oordeel mag of zou moeten zijn.

Als de toespraak geschreven is zal ik het u laten lezen, dan wel aan u voorlezen. Zo krijgt u de ruimte op- en of aanmerkingen te maken. Schoonheidsfoutjes weg te werken of  toch die ene anekdote toe te voegen.

Op de dag van de uitvaart zal ik de aan het papier toevertrouwde woorden uitspreken, waarmee ik hoop een positieve bijdrage te leveren aan een waardig afscheid en u het genoegen te kunnen geven ook later nog eens door dit levensdocument te bladeren.
 

 

Webdesign door The Little Man Company
Foto's by Dany Brix